۲۴
آذر

روغن های خنک کننده کمپرسور

روغن های خنک کننده کمپرسور روغن های خنک کننده کمپرسور روغن برودتی باید جداره های داخلی را روانکاری کند , گرمای بوجود آمده توسط کمپرسور را از بین ببرد , دستگاه را تمییز کند , به عنوان یک مایع درزگیر عمل نماید و مصرف انرژی را کاهش دهد . قسمتی از گرمای متراکم متعاقبآ در […]

بیشتر بخوانید